Remedial teaching

Op basis van een diagnostisch onderzoek en handelingsplan wordt er remedial teaching gegeven. In het onderzoek worden de oorzaken van de voorkomende problemen vastgesteld en in het handelingsplan staan de belangrijke schoolgegevens, onderwijsbehoeften, doelen en aanpak. De onderwijsbehoeften geven weer wat een leerling nodig heeft om te leren. Remedial teaching is gericht op één of twee schoolvakken en het behalen van maximaal vijf doelen. Een sessie in de praktijk duurt een uur en is als volgt opgebouwd:

 

Na elke sessie ontvangen de ouders en school een logboek. Na zes of acht sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats. De ouders en school krijgen een evaluatieverslag.

mat vermenigvuldigen

Studiebegeleiding

Tijdens de studiebegeleiding maakt en leert de leerling het huiswerk. Er komen verschillende vakken aan de orde. Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren van studievaardigheden. Zo wordt er samen met de leerling een planning gemaakt. Een sessie duurt een uur tot anderhalf uur. Na elke sessie ontvangen de ouders en school een logboek.

Bijles

Bij het geven van bijlessen wordt er in een uur gewerkt aan één of twee schoolvakken. De leerling oefent gericht een onderdeel. De leerling krijgt extra instructie, oefening en feedback. De ouders en scholen ontvangen na elke sessie een logboek.

Creatieve lessen

Vindt uw zoon of dochter het leuk om creatieve lessen te volgen? Er worden teken – en knutsellessen in de praktijk verzorgd. Een les duurt twee uur. In overleg wordt het thema en de datum van de les bepaald.

creatieve lessen

Kinderzwerfboekenstation

Bij de praktijk vindt u een kast gevuld met zwerfboeken. De leerling kan een oud boek inleveren en een nieuw boek gratis uitzoeken. Via www.kinderzwerfboeken.nl kunt u zien wie uw boek leest en waar kinderzwerfboekenstations te vinden zijn. We leren samen is een van de kinderzwerfboekenstations. In de boekenkast liggen boeken voor alle leeftijden.

kast

Praktijkbibliotheek

De leerling kan een boek of tijdschrift lenen uit de praktijkbibliotheek.

praktijk boeken