Over mij

Mijn naam is Lisanne Oosterveen – Visse en ik ben de eigenaar van de praktijk voor Remedial Teaching We leren samen. Met veel zorg en enthousiasme bied ik individuele begeleiding aan leerlingen. Bij het geven van begeleiding vind ik het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar de praktijk komen. Een goede relatie met de ouders en school vind ik van belang om samen het beste uit de leerling te halen. Met mijn begeleiding wil ik de leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling en er voor zorgen dat zij in zichzelf geloven. Naast de werkzaamheden binnen mijn praktijk geef ik Nederlands aan de studenten van de opleiding onderwijsassistent op het ROC van Twente te Almelo. Verder verzorg ik danslessen op invalbasis op verschillende sportscholen in Overijssel.

Lisanne bloem

Werkervaring

De afgelopen tien jaar heb ik op verschillende scholen in Overijssel gewerkt. Hierbij deed ik werkervaring op in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Zo gaf ik acht jaar les aan leerlingen van groep één tot en met acht in het basisonderwijs. Tevens gaf ik als intern begeleider en remedial teacher coaching aan leerkrachten en bood ik hulp aan leerlingen met reken- en taalproblemen. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor een aantal onderwijsinnovaties en regelde ik zorgarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op het Bonhoeffer College te Enschede was ik twee jaar werkzaam als docent en mentor in het praktijkonderwijs en bij Gradua Huiswerkbegeleiding heb ik twee jaar gewerkt als vestingscoördinator en huiswerkbegeleider op het Pius X College te Rijssen. Met studenten van de hogeschool en universiteit gaf ik huiswerkbegeleiding aan leerlingen van klas één tot en met vier. Tevens was ik verantwoordelijk voor de roosters, innovaties en het personeel. Tijdens ouderavonden bracht ik het aanbod van Gradua Huiswerkbegeleiding onder de aandacht van ouders. Tot slot heb ik bij JIT en Invoegtrajecten op het ROC van Twente te Hengelo een half jaar lessen Nederlands, vakleer en sociale vaardigheden gegeven aan kwetsbare jongeren die door omstandigheden de opleiding niet konden volgen.

Opleidingen

Na de PABO op de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle volgde ik bij Iselinge Hogeschool in Doetinchem de post-hbo opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Vervolgens rondde ik op de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle de masteropleiding Special Educational Needs, leerroute Remedial Teacher, succesvol af. Op dit moment neem ik deel aan de verkorte lerarenopleiding Nederlands bij Saxion Next te Deventer (2017 – 2019).

Lisanne en Diede 9