Aanmelden

Door middel van een telefoongesprek of het invullen van het contactformulier op deze website ontvangen ouders en scholen informatie. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt in de praktijk.

Intakegesprek

In de praktijk of op school vindt er een intakegesprek plaats om kennis te maken en de reden van aanmelding te bespreken. Er wordt gesproken over welke problemen er op school zijn, welke hulp al geboden is en wat de hulpvraag is. Tevens komt ter sprake welke doelen bereikt moeten worden en over welke talenten de leerling beschikt. Samen wordt bekeken welke vorm van begeleiding aansluit. Daarna worden er afspraken gemaakt betreffende de begeleiding.

praktijk

Remedial teaching – diagnostisch onderzoek

Voor het geven van remedial teaching vindt een uitgebreid onderzoek plaats waarbij de beginsituatie van de leerling wordt vastgesteld. Er wordt bekeken wat de oorzaken zijn van de problemen en wat de leerling nodig heeft om te leren (de onderwijsbehoeften van de leerling). Zo wordt er een analyse gemaakt van toetsen en schoolwerk en wordt er een diagnostisch gesprek gevoerd met de leerling.

Remedial teaching – handelingsplan

Na het diagnostisch onderzoek wordt een plan van aanpak geschreven. In het onderwijs wordt dit een handelingsplan genoemd. De beginsituatie, onderwijsbehoeften, werkwijze en doelstellingen staan erin weergegeven. Ook is de analyse van de toetsen en het schoolwerk terug te lezen. De ouders en school ontvangen het handelingsplan.

Remedial teaching – begeleiding en evaluatiegesprek

Bij remedial teaching is de begeleiding gericht op één of twee schoolvakken. In zes tot acht sessies staan maximaal vijf doelen centraal. Een sessie duurt per keer een uur en bestaat uit de volgende fases:

 

Na elke sessie ontvangen de ouders en school een logboek. Na zes of acht sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats. De ouders en school krijgen dan een verslag betreffende het gesprek en de begeleiding.

Studiebegeleiding

Bij studiebegeleiding kan de leerling na het intakegesprek direct beginnen. Aan het begin van de sessie wordt er een planning met de leerling gemaakt. Tevens worden de doelen, cijfers en wensen besproken. De leerling krijgt extra uitleg en maakt oefeningen om te controleren of hij de lesstof begrijpt. Verder wordt er regelmatig gesproken over studiewensen, omgaan met toetsen en prikkels en de wijze waarop je leert. Een sessie duurt een uur tot anderhalf uur. Het aanbod en de ontwikkeling wordt bijgehouden in een logboek. De ouders en scholen ontvangen na elke sessie het logboek via e-mail.

Bijles

In een bijles krijgt een leerling hulp bij één of twee schoolvakken. Door middel van instructie, oefeningen, materialen en feedback wordt de leerling geholpen bij het leren van de lesstof en/of vaardigheid. Een sessie duurt een uur. Bij het geven van bijles wordt er geen diagnostisch onderzoek verricht en geen handelingsplan geschreven. Wel ontvangen de ouders en school aan het einde van de sessie een logboek. 

foto 14feb begeleiding

Creatieve lessen

In overleg met de leerling en ouders worden er in de praktijk creatieve lessen gegeven. Tijdens het overleg wordt bepaald wat de leerling wil leren en/of maken en hoe lang de sessie duurt. Een sessie duurt twee uur. 

crea

Gesprekken

Een gesprek betreffende de begeleiding en ontwikkeling van de leerling is op ieder moment mogelijk. In samenspraak met de ouders en school wordt er een afspraak gemaakt. De leerling mag aanwezig zijn tijdens het gesprek.

breuken a